Układ krwionośny – funkcje, oraz zagrożenia zdrowotne

Opresja serca są stosowane wtedy, gdy zwykłe leczenie farmakologiczne nie jest w stanie wyeliminować wady serca. Wada taka często staje się na tyle poważna, ze zagraża życiu – wówczas operacja jest jedynym ratunkiem dla chorego. Jedną z możliwości przeprowadzenie operacji jest ciężka choroba niedokrwienna serca. Wszczepienie by-passów polega na tym, ze umożliwia się układowi krążenia prwdidłwoe funkcjownaonie. W chorobie niedokrwiennej dochodzi do upośledzenia przepływu krwi, ze względu na zwężone naczynia krwionośne. Dlatego w tej operacji stosuje się karżenie zamienne – tworzone są naczynia obwodowe, z żył pochodzących z nóg chorego lub tętnic, zlokalizowanych we wnętrzu klatki piersiowej. Wszczpeinie by-passów jest operacją poważną i dość rozległa, jednak niesie ze sobą niewielkie ryzyko powikłań czy zgonu.

Osoba operowana musi brać pod uwagę kilkutygodniową rehabilitację, a także musi liczyć się z kilkudniowym pobytem w szpitalu. Operacja poprzedzona jest szeregiem badań, w tym przede wszystkim koronografią, która ocenia przepływy krwi w całości układu krążenia. Po zabiegu osoba operowana powinna pozostawać pod stała kontrolą lekarza specjalisty tym przypadku kardiochirurga, aby móc wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w pracy by – passów. Okresowo wykonuje się EKG spoczynkowe i wysiłkowe.

Rozruszniki serca sa urządzaneimi elektrycznymi, które powodują elektryczne pobudzanie rytmu serca. Rozruszniki zwane są inaczej stymulatorami serca, a pierwsze wszczepienie rozrusznika nastąpiło w roku 1958, osiem lat po wynalezieniu tego urządzenia. Rozruszniki sa stosowane wtedy, gdy układ krążenia, z przyczyn chorobowych nie jest w stanie właściwie pracować i pobudzać serca do pracy.

Dzieje się tak, gdy mechanizm odpwoeidzialny za pobudzanie serca – węzeł zatokowy nie pełni swojej podtswwej funkcji. Drugim przyaodkaime, w którym stosuje się rozrusznik serca, jest tak zwane zaburzenie przewodzenia, które polega na tym, ze swojej funkcji nie spełnia połączenie występujące między przedsionkiem a komorą serca – wówczas występuje tak zwany blok przedsionkowo – komorowy. Rozrusznik serca umożliwia własciwią prace całego układu krążenia, a także w sposób odczuwalny poprawia jakość i komfort życia.

Osoby z wszczepionym rozrusznikiem mogą wykonywać zwykłe, codzienne czynności, muszą jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności przy korzystaniu czy w czasie przebywania w pobliżu urządzeń elektrycznych, mogących zakłócić parce rozrusznika. Takim urządzeniem jest na przykład telefon komórkowy, którego nie powinno się nosić w pobliżu rozrusznika, (na przykład unikać noszenia w kieszeni w pobliżu klatki piersiowej) , osoba z wszczepionym rozrusznikiem powinna również uważać na pola elektryczne, wytwarzane przez linie wysokiego napięcia, a także na burze – powinno się ich unikać lub izolować od nich.

W sercu wyróżnia się cztery zastawki, a choroby zastawek mogą dotyczyć każdej z nich i poelgaja na tym, że zastawki są nieszczelne lub ulegają zwężeniu. Choroby zastawek serca mogą powstawać na tle wad wrodzonych lub na tle innych chorób, a zatem mogą być nabyte. Choroby zastawek nabyte mogą powstawać w wyniku powikłań przebytych chorób reumatycznych, zapaleń serca lub wsierdzia, nadciśnienia tętniczego lub miażdżycy, a także innych chorób.

Choroby zastawek często pozostają nierozpoznawalne, i dopiero w wyniku rutynowych badań i stwierdzenia szmerów w trakcie osłuchiwania, powstaje podejrzenie wady zastawki. Do objawów nalezą przede wszystkim szybkie męczenie się, suchy, uporczywy kaszel, ogólne osłabienie, zawroty i bóle głowy, kołatania serca. Jeśli uszkodzeniu ulega zastawka aortalan, wówczas dochodzi do bardziej wyraźnych objawów, takich jak nawet utraty przytomonosci i zasłabnięcia.

W czasie wysiłku osoby z wadą zastawki doświadczają silnych duszności, a gdy choroba jest zaawansowana – duszność pojawia się również w nocy i w czasie spoczynku. Jeśli choroba postępuje, kolejnymi objawami sa obrzęki, przede wszystkim kończyn dolnych. Wady zastawki uposledzjaa normalną czynność serca i mogą doprowadzić do niewydolności, a nawet przedwczesnej śmierci, jednak istnieje skuteczne leczenie wad zastawek, które znacznie poprawia komfort życia i nie wymaga rezygnacji z normalnej aktywności.

Leczenie chorób serca jest zależne od ich specyfiki oraz czynników je wywyołujacych. Bardzo często zmiana stylu życia powoduje ustąpienie lub znaczne obniżenie objawów chorobowych.

Tak dzieje się na przykład w przypadku nadciśnienia teteniczego, spowodowanego przez niewłaściwą dietę i nadwagę. Zastosowanie diety odchudzającej ubogiej w tłuszcze zwierzęce, zwiększenie aktywności fizycznej oraz zrzucenie nadmiaru kilogramów, często powoduje samoistne ustąpienie objawów chorobowych. Jednak w przypadku chorób na tle genetycznym, często jedyna możliwością leczenia jest przewlekła farmakoterapia. Jeśli do schorzeń dochodzi na tle wcześniej występujących stanów zapalnych, leczenie polega na przyjmowaniu leków przeciwzapalnych lub antybiotyków.

W przypadku schorzeń lub objawów powstających na przykład w przebiegu innych chorób wewnętrznych o chraketrze układowym (na przykład tocznia układowego) , zastosowanie mają leki sterydowe, podawane często w tak zwanych pulsach, za pomocą kroplówki. W niektórych przypadkach leczenie musi być zdecydowanie ostrzejsze i polegać musi na inwazyjnym leczeniu, związanym z zabiegiem chirurgicznym, wykonywanym przez kardiochirurga. Taki typ leczenia stosowany jest przede wszystkim w usuwaniu wad w budowie serca lub naczyń krwionośnych. Dotyczy to na przykład regulacji pracy zastawek serca.

Mimo, ze choroby serca i układu krążenia są w dużej mierze zależne od trybu życia, to jednak nie da się nie uwzględniać w ich występowaniu czynników o podłożu genetycznym, które również predysponują do wystąpienie różnego rodzaju schorzeń kardiologicznych. Chrobry serca powstałe na tle czynników genetycznych mogą ujawnić się w wyniku nieprawidłowości tylko jednego genu, czyli tak zwanego genu dominującego, bądź na skutek nieprawidłowości dwóch genów – tak zwanych recesywnych.

Choroby serca powstałe na tle genu dominującego to na przykład różne postaci kardiomiopatii, natomiast choroby związane z genami recesywnymi to na pzryakłd choroby związane z niewydolnością serca, nadcisenienie tętnicze czy niektóre schorzenia wieńcowe. Choroby genetyczne serca mogą objawiać się w postaci zmian w rozmiarach serca, zaburzeniami w budowie zarówno przegród serca, jak i jego zastawek, a także nieprawidłowościami w budowie naczyń krwionośnych.

Choroby genetyczne mogą ujawnić się już w życiu płodowym, ale często osoby obciżaone chorobą genetyczną układu krwionośnego chorują, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Bardzo często genetyczne wady serca wykrywane są w czasie badań rutynowych, lub w wyniku powstałych na ich tle wyraźnyhx procesów chorobwoyc, gdy choroba manifestuje się już w pełni. Bezpośrednią i bardzo często przyczyna genetycznych chorób serca są różnego rodzaju arytmie oraz nieprawidłowości w przewodzeniu

Profilaktyka chorób serca związane jest przede wszystkim z prowadzeniem higienicznego trybu życia. Pewne czynniki predysponują oczywiście do występowania chorób serca oraz układu krwionośnego, w tym przede wszystkim czynniki genetyczne – występowanie zawałów czy innych schorzeń układu krwionośnego u najbliższych członków rodziny. Jednak bardzo dużą rolę w profilaktyce odgrywa właściwa dieta, ograniczenie masy ciała, podejmowanie aktywności fizycznej, oraz unikanie palenie tytoniu.

Zwiększona masa ciała wpływa na zwiększenie ryzyka chorób serca, przede wszystkim dotyczy to otyłości o charakterze brzusznym, która powoduje otłuszczenie nie tylko serca, ale także wątroby i innych narządów wewnętrznych, upośledzając ich pracę.

Nadwaga i otyłość powodują również zwężenie naczyń krwionośnych i tym samym utrudniają pracę serca oraz zmniejszają przepływy krwi. Zapobieganie chorobom serca związane jest także z podejmowaniem aktywności fizycznej; odpowiednio dotlenione serce pracuje sprawniej i wydajniej. Bardzo istotne jest także niepalenie lub zaprzestanie palenie tytoniu. Nawet u osób ze stwierdzonymi chorobami serca, rzucenie palenia znacznie poprawia rokowania i wyniki badań oraz zwiększa komfort życia. Duże znaczenie ma także ograniczenie czynników stresujących, występujących w życiu codziennym.

Zapalenie serca mięśniowego jest chorobą dotyczącą warstwy mięśniowej i polega na wytworzeniu się w niej procesu zapalnego, który może mieć różne przyczyny. Wśród głównych czynników, wymienianych jako przyczyny zapalenie mięśnia sercowego podaje się przede wszystkim infekcje o podłożu zarówno wirusowym, jak i bakteryjnym, ale także wywołane przez grzyby, wirusy i pierwotniaki. Kolejna grupę ryzyka stanowią czynniki immunologiczne, związane na przykład z niektórymi chorobami autoimmunologicznymi.

Nie bez znaczenia są w przypadku zapalenie mięśnia sercowego czynniki o charakterze toksycznym, takie jak niektóre leki, metale ciężki, czy typowe substancje toksyczne. Ostatnią grupę stanowią czynniki o charakterze fizycznym, czyli na przykład wysoka gorączka czy silne napromieniowanie. Nieleczone zapalenie mięśnia sercowego prowadzi najczęściej do postępującej niewydolności serca, ale może być także przyczyna innych schorzeń, a także doprowadzić do nagłego zgonu.

Tak się dzieje w niemal dwudziestu procentach przypadków nagłej śmierci wsórd osób bardzo młodych. Zapalenie mięśnia sercowego często występuje wespół z zapelniem osierdzia – często wówczas jako wyznacznik procesu zapalnego w osierdziu pojawia się płyn, którego poziom i gęstość wskazuje na zagrożenie dla zdrowia. Leczenie zapalnie miesna sercowego opiera się o antybiotyki oraz niesterydowe leki przeciwzapalne.

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu krążenia, charakteryzującą się występowaniem stałego, podwyzszongo ciśnienia tętniczego. W przeważającej ilości przypadków nadcisneinie tętnicze ma charakter pierwotny i jest związany z czynnikami o charakterze genetycznym oraz środowiskowym. Nie oznacza to, ze jest ono nie groźne, gdyż osoba z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym powinna być pod stała opieka kardiologa, niemniej jednak nadciśnienie powstałe w wyniku innych chorób, lub innego rodzaju czynników, jest bardziej niebezpieczne dla organizmu. Nadciśnienie wtórne może pojawić się na skutek na przykład różnych schorzeń związanych z nerkami, lub chorobami gruczołów dokrewnych.

O nadcisnieu można mówić, gdy ciśnienie skurczowe wynosi powyżej 140, a rozkurczowe powyżej 90. Warto jednak pamiętać, ze stan ten musi utrzymywać się stale; okresowe skoki ciśnienia mogą być spowodowane na przykład zdenerwowaniem, czy wysiłkiem fizycznym. Nadciśnienie tętnicze może przebiegać zupełnie bezobjawowo, lub dawać objawy niespecyficzne i ogólne, lekceważone przez chorego.

Najczęściej nadciśnienie zostaje wykryte w badaniach przeprowadzonych rutynowo. Nieleczone nadciśnienie jest przyczyna chorób nerek, a także powikłań sercowo – naczyniowych, w tym również zawału serca; może także powodować powikłania ze strony układu nerwowego.

Zawał serca to nazwa potoczna, natomiast pełna, fachowa nazwa to zawał mięśnia sercowego. Jest to jedna z najczęstych przyczyn zgonów w dzisiejszych społeczeństwach. Zwał wystepouje częściej u mężczyzn niż u kobiet i pojawia się najczęściej między czterdziestym a sześćdziesiątym rokiem życia. Czynnikami ryzyka są przede wszystkim duża nadwaga i otyłość, występująca przede wszystkim w formie tak zwanej otyłości brzusznej – bardziej charakterystycznej właśnie dla mężczyzn, oraz nadciśnienie tętnicze. Wśród czynników predysponujących do zawału serca znaczną rolę odgrywają także czynniki genetyczne, w tym zawał serca lub inne schorzenia układ krwionośnego w wywiadzie.

Ponadto zawałom serca sprzyja palenie tytoniu, wysoki poziom cholesterolu a także cukrzyca i marskość wątroby. Objawy zawału serca są dość charakterystyczne; dana osoba odczuwa rozpierający ból w klatce piersiowej, połączony z dusznością i niemożnością pełnego oddechu, ból ten promieniuje do barku a nawet żuchwy. Ponadto charakterystyczne jest również uczucie dużego niepokoju, a nawet lęku.

Z objawów obiektywnych, występują: bladość, intensywne pocenie, oraz spadek ciśnienia. W badaniu przedmiotowym na pierwsze miejsce wysuwają się wzrost OB, wzrost poziomu glukozy, zmiany w badaniu elektrokardiograficznym.

Choroby układu krążenia są bardzo ściśle powiązane ze stylem życia. Obciążenie dla serca oraz naczyń krwionośnych stanowią nie tylko niewłaściwy sposób odzyiwnia, ale także wszelkiego rodzaju nałogi, takie jak palenie, czy alkohol. Ukąłd krążenia nie parciej efektywnie, jeśli występują deficyty w aktywności fizycznej. Nie sprzyjają jego pracy także nadmierne nerwy oraz stały i wysoki poziom stresu. Negatywnie na układ krążenia wpływa również niewłaściwa dieta.

Szczególnie niekorzystne jest spożywanie dużej ilości tłuszczów zwierzęcych, w postaci tłustych mięs, salcesonu, słoniny czy masła, gdyż zawarty w nich „zły” cholesterol, odkłada się w ścianach naczyń krwionośnych, utrudniając swobodny przepływ krwi oraz powodując powstawanie miażdżycy, czyli jednej z głównych przyczyn zawałów serca i udarów mózgu. Niska aktywność fizyczna również nie wpływa niekorzystnie na serce i naczynia krwionośne, gdyż obniża się wówczas efektywność pracy całego układu, w tym przede wszystkim takie wartości, jak pojemność wyrzutowa i minutowa serca. Stres, podobnie jak niewłaściwa dieta, powoduje zwężanie naczyń krwionośnych, chociaż nie na skutek odkładania się złogów, ale przemian biochemicznych, zachodzących w organizmie właśnie na skutek przewlekłego stresu. Wydolność układu obniżają także substancje chemiczne zawarte w dymie papierosowym.